Eneboliger

Våre eneboliger har barnefamilier som målgruppe og har god funksjonell planløsning. Svært ofte har vi også prosjekter med mulighet for egeninnsats og derved blir egenkapital kravet lettere å oppnå