Bullaåsen tomtefelt

Bullaåsen tomtefelt – Valestrand

Bullaåsen tomtefelt ble tilrettelagt med infrastruktur i 2005. Området var en del av Ole Bull sin odelsgård på Valestrand, derav åsen sitt navn.

Opprinnelig var det regulert 28 enebolig tomter, 1 rekkehus tomt for 4 enheter og en terrasseblokk tomt for opp til 50 enheter. En reguleringsendring senere, samt en del endringer i forhold til plantolkninger endte tomtefeltet opp med 7 tomannsbolig tomter, 21 enebolig tomter, uendret rekkehus og 32 enheter i terrasseblokk. De siste tomtene er pr. 2018 fortsatt under utbygging.

Status
Rest tomter under bygging
Antall
71 boliger

Kontakt oss